2014 yerel seçimlerine az kala sitemizden seçim anketleri ile belediye başkan adaylarına bakabilir, 2014 belediye başkanlığı anketlerine oy kullanabilir ve seçim anketi ile ilgili oranları bulabilirsiniz.

2014 Yerel Seçimleri

170220140952246706131_2

2014 Yerel Seçimleri

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan yerel idareler seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 0cak 2014 Perşembe günü Yerel İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması ve seçime katılabilecek politik partilerin YSK tarafından duyurusu yapılacak.

Hangi Partiye oy vereceksiniz?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Yüksek Seçim Heyeti (YSK) seçim takvimini belirledi. Seçim 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak ve bu seçimin başlangıç tarihi de 01 Ocak 2014 Çarşamba günü olacak.

YSK’nın 7 Aralık 2013 Tarihli ve 576 Sayılı Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yerel idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak. Yapılacak olan yerel idareler seçimlerinin, seçim yasalarına uygun olarak düzen ve açıklık içerisinde yapılmasını teminen, 2972 sayılı Yasa ve bu Yasanın 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Yasalar asal alınmak suretiyle seçim takviminin hazırlanmasına yönelik YSK’nın 14 Eylül 2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon, çalışmalarını bitirdi. Komisyonca hazırlanan seçim takvimi YSK tarafından incelenerek kabul edildi.

Resmi Gazete’de yer alan YSK kararında, “2972 sayılı Mahalli İdareler ile Semt Muhtarlıkları ve İhtiyar Kurulları Seçimi İle ilgili Yasa’un 8. maddesinin birinci fıkrasında; ‘Mahalli idareler seçimleri beş senede bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci senenindeki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı sene Mart ayının son Pazar günü rey verme günüdür.’ kararına yer verilmiştir. Mevzubahis madde kararı uyarınca, mahalli idareler seçimlerinin beş senede bir yapılacağına ve beşinci sene Mart ayının son Pazar günü oy verme günü olacağına göre, mahalli idareler seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 01 Ocak 2014 Çarşamba günü olması gerekmektedir” denildi.

-DÜZEN İÇİNDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ZARURİ-

Kararda, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde idaresi ve dürüstlüğü konusunda bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta ihtiyaç duyulan tedbirleri almaya ve şart olan genelgeleri vaktinde hazırlayıp yayınlamaya görevli ve yetkili kılınan Yüksek Seçim Heyetince; bu seçimde de alakalı yasalarda öngörülen işlemlerin, vaktinde ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamak emeliyle, bütün bu iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanmasının zaruri bulunduğuna işaret edildi.

Bir seçimde her kademede yapılması gereken işlemler ve çalışmaların bulunduğu hatırladılan kararda, şöyle devam edildi:

“Bu işlem ve çalışmaların evvelce tasarılanarak düzen içinde yürütülmesini sağlamakta zorunluluk vardır. Seçimle alakalı işlemlerin bir bölümünün hangi müddetlerde yapılması gerektiği alakalı yasalarda belirtilmiş, bir bölümünde ise, yasalarda müddet belirlememiştir. Alakalı yasalarda öngörülen müddetleri, seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2014 ile rey verme günü olan 30 Mart 2014 tarihleri arasında kalan vakit dilimine sığdırmak . Yüksek Seçim Heyetinin yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih bu arada seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte, seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün alakalılarca yapılması gereken legal işlemlerin de bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira yasalar oy verme ile alakalı sonuçlanacak olan seçim süreci içerisinde seçim heyetlerine, siyasi partilere, yurttaşlara ve tüm alakalılara sürelere tabi olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrı olarak Yüksek Seçim Heyetine, seçim yasalarının bir takım seçim iş ve işlemlerine ait olarak belirlediği müddetleri gerektiğinde mantıklı ölçüler içinde kısaltarak uygulayabilme imkanı vermiştir.”

-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNE AİT YASALARDA BİR TAKIM BOPŞLUKLAR VAR-

Kararda devamla büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin seçim işlemleri istikametinden alakalı yasalarda bir takım boşluklar bulunduğu belirtilirken “Özelliği göz önüne alınarak bu işlemlerin de, diğerleri ile uyumlu hale getirilmesi ve alakalı yasa kararları dikkate alınarak gereken tertip etmelerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır” denildi.

Kararda şöyle devam edildi:

“Bu nedenle;a- Önseçimlerde itiraz: 2972 sayılı Kanun’un 4. maddesi kararına göre; Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim etrafı, büyükşehir belediye hudutlarından oluşur. 2972 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında; 2820 sayılı Kanun’un 37 ila 51. maddelerinde isimi geçen ‘Yüksek Seçim Heyeti’ yerine ‘kaza seçim heyetleri’, ‘siyasi parti genel başkanlığı’ yerine ‘siyasi parti ilçe başkanlıkları’, keza büyükşehir belediyelerinde de şehir seçim heyetleri, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar kararına yer verilmiştir.

Büyükşehir belediye başkanlığı için önseçimlerde sandık heyetlerinde başlayacak sayım ve döküm sonrası birleştirme, il seçim heyetlerinde bitirecektir. İlçe seçim heyetlerinin birleştirme tutanağı ara tutanak niteliğindedir. Bu esasların neticesi olarak, büyükşehir belediye başkanlığı önseçiminde ilçe seçim heyetleri birleştirme tutanaklarına karşı il seçim heyetlerine itiraz yapılabilme imkanı ile bu türlü itirazların il seçim heyetlerince incelenip, net karara bağlanması ilkesi kabul edilmiştir.

b- Büyükşehir belediye başkanı geçici adaylarına itiraz: 2972 sayılı Kanun’un 12. maddesinde, siyasi partilerin büyükşehir belediye başkanı geçici aday listelerini il seçim heyetine verecekleri ve bağımsız adayların da il seçim heyetine müracaat edecekleri, şehir seçim heyetinin da bu geçici adayları yerelinde alışılmış usullerle duyuru edecekleri belirtilmiştir. Ancak, geçici adaylara karşı itirazla alakalı 14. maddede bu konuya ait bir karar bulunmamaktadır. Bilindiği gibi, 298 sayılı Yasa’un 125. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; adaylığa itiraz, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim heyetlerine yapılır ve bu heyetin kararına karşı net karar vermek yetkisini haiz üst seçim heyetine da itiraz olunabilir. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi genelde şehir seçim heyetleri tarafından yürütüldüğünden, bu heyetlerce duyuru edilen geçici adaylara karşı ilk itirazın şehir seçim heyetlerine, şehir seçim heyeti kararlarına karşı itirazın da Yüksek Seçim Heyeti’na yapılması gerektiği ilkesi kabul edilmiştir.”

-SEÇİM TAKVİMİ-

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan yerel idareler seçimlerinde uygulanacak olan ve Resmi Gazete’de yayımlanan seçim takvimi şöyle olacak:

1 Ocak 2014 ÇARŞAMBA; seçimin başlangıç tarihi.

2 0cak PERŞEMBE; Yerel İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması, seçime katılabilecek politik partilerin Yüksek Seçim Heyetince duyurusu.

3 Ocak CUMA; Politik partilerden yerel idareler seçimleri için hangi seçim etraflarında hangi usül ve asallarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Heyetine bildirmelerinin istenmesi, huhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması, Tutuklu ve taksirli suçlardan kararlı olanların kimlik vesikalarını içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin tertip etmesi.

10 Ocak 2014 CUMA; Politik partilerin, yerel idareler seçimleri için hangi seçim etraflarında, hangi usul ve asallarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Heyetine bildirmelerinin son günü, muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklu ve taksirli suçlardan kararlı askı listelerinin, aktüelleştirilmek üzere kaza seçim heyetlerince askıya çıkarılması ve itirazların başlaması. Yüksek Seçim Heyetinin portal adresi olan www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması, muhtarlık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, politik partilerin kaza başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı politik partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

11 Ocak 2014 CUMARTESİ; Politik partilerin hangi seçim etraflarında, hangi usul ve asallar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Heyetince alakalı kaza seçim heyetlerine eriştirilmek üzere şehir seçim heyetlerine bildirilmesi, Politik partilerden hangilerinin, hangi seçim etraflarında önseçim metoduyla aday belirlemesi yapacaklarının ve politik parti aza listelerinin, alakalı kaza seçim heyetlerine gönderilmesinin Yüksek Seçim Heyetince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi, Önseçim kaza seçim heyetlerinin oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim heyetlerinde görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere anımsadılacaktır.),

12 Ocak 2014 PAZAR; Siyasi partilerin, önseçim yoluyla aday belirlemesi yapacakları seçim etraflarına ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca alakalı ilçe seçim heyetlerine gönderilmesine başlanması,

13 Ocak 2014 PAZARTESİ; Önseçim yoluyla aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin önseçim kaza seçim heyetlerince istenilmeye başlanılması.

15 Ocak 2014 ÇARŞAMBA; Önseçim Kaza Seçim Heyeti oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve heyetlerde görev alanlara bildirimlerin yapılması, Önseçim metoduyla aday belirleyecek politik partiler aza listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, alakalı kaza seçim heyetlerine gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Heyetine bildirilmesi, Önseçim metoduyla aday belirleyecek politik partilerin aza kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim heyetlerine vermelerinin son günü.

20 Ocak 2014 PAZARTESİ; Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle beraber alakalı önseçim ilçe seçim heyeti başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.),

21 Ocak 2014 SALI; Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile alakalı olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Heyetince siyasi partilere bildirilmesi, Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci isimlerinin Yüksek Seçim Heyetine bildirilmesinin istenmesi.

23 Ocak 2014 PERŞEMBE; Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklu ve taksirli suçlardan kararlı askı listelerinin askıdan indirilmesi ve itirazların sonu,  www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.

25 Ocak 2014 CUMARTESİ; muhtarlık bölgesi askı listelerine, tutuklu ve taksirli suçlardan kararlı askı listelerine, yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

27 Ocak 2014 PAZARTESİ; Politik partilerin birleşik rey pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi konusunda olarak Yüksek Seçim Heyetince kura çekilmesi ve duyurusu, politik partilerin;

a) Önseçim metodu ile aday belirlemesi yapacakları seçim etraflarına ait olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, b) Önseçim dışında bir metotla aday yoklaması yapacakları seçim etraflarına ait olarak kaza seçim heyeti başkanlıklarına verdikleri listelerin, askıya çıkarılması, Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 Ocak ÇARŞAMBA; Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü, Önseçim sandık heyetlerinin oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili azaların, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu politik partilere anımsadılacaktır.)

31 0cak 2014 CUMA; 31 Aralık 2013 tarihi bakımından nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, şehir seçim heyetlerince (2013 mali senesi sonuna kadar yeni heyetmiş kaza ve belediyeler dâhil) belediye ve şehir genel meclisi asıl ve yedek aza sayılarının, seçim etraflarına göre tespiti, Belirleyen aza sayılarının şehir seçim heyetlerince alakalı ilçe seçim heyetlerine bildirilmesi, İl seçim heyetlerince deklarasyonlan belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim heyetlerince ilanı, Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim heyetlerince kesin olarak karara bağlanmasının son günü, Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi, Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı bitirenlerin partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile), Siyasi partilerin aday adayı listelerini; Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile alakalı olanlarını il seçim heyetlerine, Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile alakalı olanlarını ise önseçim ilçe seçim heyetlerine, Alındı dokümanı karşılığında vermelerinin son günü, Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen  tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, İlçe seçim heyeti başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı dokümanı karşılığında siyasi partilere verilmesi, ve bu listelere itirazların başlaması.

-ŞUBAT AYI-

1 Şubat 2014 CUMARTESİ; Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü,

3 Şubat 2014 PAZARTESİ; Önseçim sandık heyetlerinin oluşumunun bitirmesi ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması, Hangi siyasi partilerin hangi seçim etraflarında önseçime veyahut aday yoklamasına katılacaklarının; Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile alakalı olarak il seçim heyetlerince, belediye başkanlığı, belediye ve şehir genel meclisi azalıkları seçimleriyle alakalı olarak kaza seçim heyetlerince, duyurusu, Sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

6 Şubat 2014 PERŞEMBE; Önseçim veyahut aday yoklaması yapacak politik partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla alakalı rey pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile beraber alakalı önseçim kaza seçim heyeti başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

7 Şubat 2014 CUMA; Önseçim kaza seçim heyeti başkanlıklarınca, önseçim veyahut aday yoklaması rey pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi, sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından yine istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesine başlanılması.

8 Şubat 2014 CUMARTESİ; Önseçim ilçe seçim heyeti başkanlıklarınca, önseçim sandık heyetleri başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık heyetleri başkanlarının göreve hazır vaziyete getirilmeleri.

9 Şubat 2014 PAZAR; 1-ön seçim – aday yoklaması, önseçim sandık heyetlerinin sayım – döküm işlemlerini bitirmeleri, tertip edecekleri tutanakları alakalı önseçim kaza seçim heyetlerine iletmeleri ve önseçim kaza seçim heyetlerinin da kaza birleştirme tutanaklarını tertip etmeleri, büyükşehir belediye başkan adaylığı için; önseçim kaza seçim heyeti tutanaklarının şehir seçim heyetlerine iletilmesi, önseçim kaza seçim heyeti tutanaklarının şehir seçim heyetinde birleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan kararlı askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

10 Şubat 2014 PAZARTESİ;

Önseçim neticelerinin alakalı siyasi partilere ve alakalılara bildirilmesi (2820/48, 51-1).

11 Şubat 2014 SALI;

1- Sandık atamalarının yapılması, 2-Önseçim sandık heyeti tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim heyetlerine yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50), 3-Önseçim ilçe seçim heyetlerinin birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve yakıntılar ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim heyetlerine yapılacak itirazların son günü (298/129).

13 Şubat 2014 PERŞEMBE;

1-Önseçim ilçe seçim heyetlerine yapılmış itiraz ve yakıntıların kesin olarak karara bağlanmasının son günü, 2-İl seçim heyetlerine büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan yakıntılar ile il seçim heyetlerinin büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

14 Şubat 2014 CUMA;

İl seçim heyetlerinin büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla alakalı verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Heyetine yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

15 Şubat 2014 CUMARTESİ;1-Yüksek Seçim Heyetinin il seçim heyeti kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim heyetlerine bildirilmesi, 2-İl seçim heyetlerince, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile alakalı olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

16 Şubat 2014 PAZAR; Önseçimle belirlenen aday listelerinde şehir seçim heyetlerince veyahut Yüksek Seçim Heyetince itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar neticesi olan eksilmelerin seçim heyetlerince bitirmesi (2820/51).

17 Şubat 2014 PAZARTESİ; 1-Şehir seçim heyetlerince, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ait listenin tasdikli bir örneğinin alakalı politik parti şehir başkanlıklarına, 2-Kaza seçim heyetlerince, önseçim neticesi belirlenen belediye başkanı, belediye ve şehir genel meclisi azası adaylarına ait listenin tasdikli bir örneğinin alakalı politik parti kaza başkanlıklarına, Alındı vesikası karşılığında teslim edilmesi.

18 Şubat 2014 SALI; 1- Sandık heyeti oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1), 2-Politik parti kaza başkanlıklarının; a)  Belediye başkanlığı, b)  Belediye meclis azalığı ve şehir genel meclisi azalıkları, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı tertip ederek, kaza seçim heyetlerine, alındı vesikası karşılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1), 3-Büyükşehirlerde politik parti şehir başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini şehir seçim heyetlerine alındı vesikası karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3), 4-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için müracaatlarının son günü (Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları teminat makbuzunu müracaat vesikasına ilave etmek zorundadır.),5-Politik partilerin verdikleri aday listelerinin seçim heyetlerince hemen incelenmeye başlanması, tespit edecek eksiklikler ile rastgele bir sebeple eksik aday göstermiş olan politik partilerin kaza başkanlıklarına, kaza seçim heyeti tarafından bu eksikliğin bitirmesinin alındı vesikası karşılığında istenilmesi .

20 Şubat 2014 PERŞEMBE; Politik partilerin aday listesindeki eksiklikleri bitirmelerinin son günü .

21 Şubat 2014 CUMA; 1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) kaza seçim heyetleri, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim heyetleri tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması, 2-İl ve ilçe seçim heyetlerince, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık koşullarında eksiklik veya terslik bulunup bulunmadığının direk incelemeye alınması, 3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

22 Şubat 2014 CUMARTESİ; 1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı alakalı ilçe seçim heyetine, büyükşehir belediye başkan adaylığı için alakalı il seçim heyetine yapılacak itirazların son günü, 2-Geçici adayların, adaylık koşullarında eksiklik veya terslik istikametinde şehir ve kaza seçim heyetlerince yapılan incelemelerin son günü, 3-Şehir veya kaza seçim heyetlerinin incelemeleri neticeninde ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ait eksikliklerin; a) Şehir seçim heyetlerince alakalı aday ve politik parti şehir başkanlığına, b)Kaza seçim heyetlerince da alakalılara ve politik parti kaza başkanlıklarına,

bildirilmesinin son günü.

24 Şubat 2014 PAZARTESİ;1-Geçici olarak duyuru edilen aday listelerine karşı alakalı kaza seçim heyetine, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise alakalı il seçim heyetine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü, 2-2972 sayılı Kanun’un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık şartlarında eksiklik veya terslik bulunduğu seçim heyetlerince deklarasyonlan adayların veya üyesi oldukları politik partilerin itirazlarının son günü.

26 Şubat 2014 ÇARŞAMBA;

1-Alakalıların kaza seçim heyeti kararlarına karşı şehir seçim heyetine, şehir seçim heyetinin büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ait kararlarına karşı Yüksek Seçim Heyetine itirazlarının son günü, 2-2972 sayılı Yasa’un 15/2. maddesine göre adaylar ile ilgili adaylık şartlarında eksiklik veya terslikler hasebiyle yapılacak itirazların şehir seçim heyetince, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ait olarak da Yüksek Seçim Heyetince NET karara bağlanmasının son günü.

28 Şubat 2014 CUMA; 1-Yüksek Seçim Heyetinin şehir seçim heyeti, şehir seçim heyetinin kaza seçim heyeti kararlarına karşı yapılmış itirazları NET olarak karara bağlamasının son günü, 2-Seçim heyetlerince yapılan inceleme veya itiraz üzerine net olarak verilen kararlar neticeninde veyahut istifa hasebiyle politik partilerin aday listelerinde eksiklik olması halinde, bu vaziyetin kaza veya şehir seçim heyetlerince politik partilere bildirilmesi, 3-Geçici kaza seçim heyetlerinin oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

-MART AYI-

1 Mart 2014 CUMARTESİ; 1- Aday listelerinde olan eksikliklerin politik partilerce bitirerek alakalı seçim heyetlerine bildirilmesinin son günü, 2- Sandık heyetlerinin oluşum işlemlerinin bitirmesi ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.

2 Mart 2014 PAZAR; 1-NET ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil);

a) Kaza seçim heyetlerince, b) Büyükşehir belediye başkanlığı için şehir seçim heyetlerince, duyurusu (2972/16), 2-Şehir seçim heyetlerince, birleşik rey pusulalarının basımına ve basımı bitirdikçe bir tasarı dâhilinde kaza seçim heyeti başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması, 3-Sandık heyeti başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

9 Mart 2014 PAZAR; Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

10 Mart 2014 PAZARTESİ; Geçici ilçe seçim heyetleri oluşumunun bitirmesi.

13 Mart 2014 PERŞEMBE; Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanılması.

19 Mart 2014 ÇARŞAMBA; Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

20 Mart 2014 PERŞEMBE; SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI.

23 Mart 2014 PAZAR; 1-Görevlilerle alakalı eğitim çalışmalarının bitirmesi,

2-İlçe seçim heyetlerince, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi ,

3-Geçici ilçe seçim heyeti oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu heyet başkanlıklarına teslimi.

24 Mart 2014 PAZARTESİ;  Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının bitirmesi ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere alakalı ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

25 Mart 2014 SALI; İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır vaziyete getirilmeleri.

27 Mart 2014 PERŞEMBE;Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.

28 Mart 2014 CUMA; Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin bitirmesi.

29 Mart 2014 CUMARTESİ;  Seçim propagandasının sonu.

30 Mart 2014 PAZAR; 1- OY VERME GÜNÜ, Seçim yasaklarının bitmesi (Saat 24.00).

Aday Haberleri